Folkets Favoritter

  • 0 kommentarer

Jeg har en spennende nyhet å dele med dere! Jeg har nemlig fått mine første oppskrifter på trykk i denne boken: Folkets Favoritter   I September 2015 ble jeg kontaktet av Frisk Forlag. De har tidligere hatt stor suksess med boken LavFODMAP, skrevet av ernæringsveileder Julianne Lyngstad – og ønsket nå å gi ut en ny bok basert på

Les mer