Amming. Når de lærde strides.

Helsedirektoratet anbefaler fremdeles fullamming til 6 mnd alder til tross for at stadig fler mener at anbefalingene bør endres til 4 mnd. Dette skaper rabalder i amme-Norge. Som den ammeforkjemperen jeg selv er har jeg til tider selv vært ganske så bastant på dette med å vente til 6 mnd med innføring av fast føde.

Les mer